Байланыс

Құрылтайшысы: «Байтақ-Болашақ» экологиялық бірлестігі

Редакция  мекен-жайы: Алматы  қаласы,  Тұрғыт Өзал көшесі 178

Бас  редактор – Сейсен Әмірбекұлы

Байланыс  телефоны: 8 775 875 18 45