Байланыс

Құрылтайшысы: «Байтақ-Болашақ» экологиялық бірлестігі

Редакция  мекен-жайы: Алматы  қаласы,  Тұрғыт Өзал көшесі 178

Бас  редактор – Шыңғыс Қаған

Байланыс  телефоны: