Qareket (Қарекет) – Мақтау мен мақтану

246

Абай мақтан деген дүниеде үлкендік деген ұғымды қолданады. Үлкендік – өзіне өзі есеп бере алған, жарамсыз қылықтан сақтанған, ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі дейді. Біз бүгін Абайдың жиырма бірінші сөзіне тоқталамыз.